Denne hjemmeside bruger alene cookies, der er nødvendige til at levere information og funktionalitet. Du kan læse mere om herom i vores persondatapolitik her.

gallery1316 richtext1092

- EN GÅRD I MOLS BJERGE

Provstgården er en typisk dansk Mols-gård fra midten af 1870'erne. Ejendommen blev under 1. verdenskrig købt af grosserer Louis Hammerich (Pater), som brugte stedet til ferieophold for familien. Landbrug og skov blev drevet af en forpagter, som med sin familie boede på stedet. Siden begyndelsen af tyverne var forpagteren Frederik Petersen, som med sin kone Gudrun først flyttede fra stedet, da han i midten af 60'erne byggede aftægtshus i Femmøller og gik på pension efter mere end 40 år på Provstgården.

 

Efter Paters død i 1931 førte hans enke Ellen Hammerich (Mater) ejendommen videre. I 1947 skænkede Mater gården til Grosserer L. Hammerich og Hustru Ellen, f. Liisberg's Legat (stiftet i 1936) sammen med en bankbog på kr. 12.500, så der var midler til vedligeholdelse.

Gården ligger højt for enden af en stejl opkørsel fra vejen. Billedet for oven til venstre er fra før anden verdenskrig. Billedet til højre viser Haalen i 1940, se separat afsnit. Arealerne umiddelbart omkring gården er i årenes løb blevet frilagt med græs og rundt om gården er plantet spredte frugttræer. Hønsehus er i dag ombygget til jagthytte for forpagterne.

 

Bygningerne, der siden 1972 udelukkende har været brugt som familiens ferie- og fritidsopholdssted, består af et stuehus, der er genopført i 1931, den oprindelige lade fra 1875 samt en staldbygning, genopført i 1947; alle bygninger er med stråtag, lade og stuehus i bindingsværk. 1998-2001 blev der foretaget en omfattende ombygning af dels stuehus, dels beboelsesdelen af staldbygningen, så stedet mht. komfort og udstyr i dag bedre lever op til moderne feriegæsters krav. Når man tænker på, at indtil 1965 blev store dele af stuehuset beboet af forpagteren, og gæsterne kun kunne benytte stuen til højre for hoveddøren samt de to værelser på 1. sal i staldbygningen, og at man relativt få år tidligere måtte klare sig med vand hentet i brønden ved maskinhuset og das bag vognporten i laden, så er der sket meget i årenes løb. I særlig tørre somre kunne gårdens brønd tørre ud i flere måneder, og vandet blev derfor kørt til stedet med mælkeruten med hestevogn. Gården har siden først i tresserne haft egen brøndboring med fint rent vand.

Sådan så der ud på Mols i "gamle dage". Gården i sin oprindelige skikkelse som også vist øverst til venstre (stuehuset dog genopbygget). For de, der er kommet der siden krigen, var det et eldorado af et feriested på trods af forholdsvis primitive forhold.  Under krigen var det ikke ualmindeligt at cykle fra Aarhus med børn på bagagebæreren; siden cyklede børnene selv turen. Var der en grisefødsel i anmarch, lod man sig med glæde vække midt om natten for at være med. Masser af ferier er tilbragt på gården året rundt.

Nu lejes gården stadig ud til familiemedlemmer, dog kun i perioden påske til november, stadig til stor glæde for alle aldre.

I september 2009 fik stuehuset nyt stråtag. En omfattende opgave med indvendig brandsikring, som forhåbentlig tidligst skal gentages om ca. 30 år.