Denne hjemmeside bruger alene cookies, der er nødvendige til at levere information og funktionalitet. Du kan læse mere om herom i vores persondatapolitik her.

gallery1316 richtext1092

Provstgården var oprindelig et landbrug, som kombineret med skovdrift gav ejeren et ofte beskedent udkomme. Landbrug og skov blev efter Paters overtagelse af ejendommen drevet af en forpagter, som med sin familie boede på stedet. Siden begyndelsen af tyverne var Frederik Petersen med sin kone Gudrun forpagter; de flyttede først fra stedet 1965. Landbrug på de mindre ejendomme i Mols Bjerge kunne den gang kun drives lønsomt, hvis man levede en beskeden tilværelse og hvis børnene hjalp til i alle dele af driften. Det gjorde drengene, mens pigerne kom ud at tjene, straks de var blevet konfirmeret.

 

Siden familien Petersen sluttede på gården, har Provstgården i landbrugsmæssig forstand været drevet mindre intensivt, idet moderne maskiner har vanskelige vilkår i det bakkede terræn. Store dele af ejendommen ligger således i dag brak efter gældende braklægningsregler. Forpagterne har jagten på ejendommen. De har i dag rådighed over halvdelen af laden, hvor der opbevares redskaber og foder. 

Hede Danmark står for skovdriften.

Af og til er der jagt. Her ses sneppeskytter og jagtparade den 20. november 2004.