Denne hjemmeside bruger alene cookies, der er nødvendige til at levere information og funktionalitet. Du kan læse mere om herom i vores persondatapolitik her.

gallery1316 richtext1092

Det naturskønne område i dalen mod øst, kaldet Haalen, er totalfredet. Ovenfor til venstre ses Haalen i 1940 og til højre i 2009, hvor Syddjurs Kommune netop har ryddet arealet for gyvel og bregner.

Området er siden 1970'erne blevet afgræsset først af kvæg, en periode også af får i løsdrift i samarbejde med fredningsmyndighederne og Århus Amt. Tidligere anvendtes Haalens engareal til græsning for gårdens heste, i mange år om sommeren tillige af skiftende heste fra den beredne del af familien. Mols Bjerge har siden midt 1990-erne været udpeget som EU habitatsområde, og i den forbindelse blev Haalen som led i et Natura 2000-projekt forestået af det tidligere Århus Amt i foråret 2006 bragt tilbage til sin oprindelige form som lysåbent frit overdrev. Dette skal fremover holdes ved afgræsning. Derved sikres en bevaringsstatus, der fremmer det oprindelige plante-, insekt- og dyreliv. De første år blev Haalen afgræsset af islænderheste. Fra 2014 har vi fået det oprindeligt irske Dexter-kvæg som helårslogerende; de er rolige og venlige og mere velegnede end heste til et område med gående gæster.

Området holdes nu af Syddjurs Kommune.

Haalen er blevet Natura 2000 område i aftale med Sydsjurs Kommune, som har ansvaretfor pasning af området incl afgræsning.

Fra toppen af ”Haalebakken” kan man nyde den mest betagende udsigt over arealerne nedenfor, Ebeltoft Vig og området omkring byen samt vindmøllerne ude ved færgehavnen.